Trước hết, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một e-mail

Tên công ty

(Corporate neme)  

 

フリガナ

 

 

 

Mô tả doanh nghiệp (Business content)

 

 

 

Doanh nghiệp mới (Nyu bisiness)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thành lập

(Ðate of establishment of corporation)

 

 

 

Mã số công ty

(Corporate number)

 

 

Số thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện

(invois)

 

 Địa điểm văn phòng(Offce lacation)

 

 

 

Điện thoại văn phòng (Office phone)

 

 

 

Fax văn phòng(Office Fax)

 

 

 Email yêu cầu vănphòng①②(Office inquira email)

 

 

Địa điểm văn phòng(Office addrass)

 

 

Giám đốc đại diện (CEO)

免疫力身体ビューティー株式会社  

Menekiryoku Karada 

Byutar K.K

(メンエキリョクカラダビューティーカブシキガイシャ)

 

 Lập kế hoạch và quản lý thẩm mỹ viện

 Beauty salon pianning and manegement

 

 

Bán hàng, xuất nhập khẩu sản phẩm tại Nhật Bản (chủ yếu ở Châu Á, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, v.v.) Sales, import and export of products in Japan (mainly in Asia, China, Vietnam, Thailand, Philippines, etc.) 

 

Bán nguyên liệu thô liên quan đến sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm, thiết bị, thực phẩm Nhật Bản, v.v.

Sales of health and beauty-related raw materials, products, equipment, Japan food, etc.

Chúng tôi cũng chấp nhận OEM cho đồ uống

we also accept OEM orders for drinks

 

 2021年3月11日

 

 

 

 

 

 7120001235948

 

 

 

 

7120001235948

 

 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

Ⅽyuouku Osakasi Osakahu Japan

 

 

 

 06-6271-0087

 

 

 

 06-6121-6330

 

 

 

 

 outidenetcom@gmail.com

 

menekikarada1@gmail.com 

 

 

 

 〒530-0001

Osaka, Osaka-shi, Kita-ku, Umeda, 1-2-2, Ga Osaka Tòa nhà 2, 12-12 

 

[Nữ]

 Emi Nnisikawa